Danh mục

Lượt xem: 52

 Công nghệ - Chủ đề

Ngày đăng: 06/05/2019 - 22:42:30

NASA Unveils Latest Technology Roadmaps for Future Agency Needs.get the latest updates about Get the latest on all things technology related from NASA , space science , technology, new investions.

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

 Võ hiệp - Chủ đề

 Chạy Đi Chờ Chi

 Tự làm - Chủ đề

 Đồ thủ công - Chủ đề

 Sơn Tùng M-TP Official

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 Sến Music

 Nhạc nhảy điện tử - Chủ đề

 Trò chơi điện tử chiến lược - Chủ đề

 Dam Vinh Hung - Chủ đề

Video mới hơn

5 AMAZING TECHNOLOGY GADGETS ▶ UNIQUE WATCHES You Can Buy in Online Stores - Thời lượng: 7 phút và 8 giây.

Lượt xem: 53

New Technology 2019 #2 - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 49

NEW TECHNOLOGY 2019 ♥ NEW TECHNOLOGIES THAT WILL BLOW YOUR MIND (2019) - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 39

Cool Technology You Can Buy On Amazon Today - Thời lượng: 9 phút và 28 giây.

Lượt xem: 52

5 Astonishing Gadgets Changing The Face Of Technology - Thời lượng: 5 phút và 12 giây.

Lượt xem: 51

What Is AI Technology ? Hindi India Part 1! - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 58

The Race For AI Exposed - How Transhumanism Technology Is Leading The Third Revolution In Warfare - Thời lượng: 8 phút và 51 giây.

Lượt xem: 57

Audi AI Artificial Intelligence Technology - Thời lượng: 4 phút và 33 giây.

Lượt xem: 47

A.I. Beauty Technology - Thời lượng: 118 giây.

Lượt xem: 45

How Creepy Robots Made The Richest Even Richer - Thời lượng: 6 phút và 10 giây.

Lượt xem: 53

✪ TOP 5: NEW Artificial Intelligence Technology You NEED To See (AI Gadgets 2017) - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 47

Video cũ hơn

Future Robotics Technology 2020 (Artificial Intelligence) - The Robot Next Door !!! - Thời lượng: 3 phút và 3 giây.

Lượt xem: 39

How artificial intelligence will change your world in 2019, for better or worse - Thời lượng: 4 phút và 21 giây.

Lượt xem: 43

Most AMAZING Examples Of Artificial Intelligence! (AI) - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 43

Most ADVANCED AI Robots In The World TODAY! - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 39

Future CRAZY Technology to Reach LIGHT SPEED Technology Documentary HD - Thời lượng: 27 phút.

Lượt xem: 37

SpaceX launch a major test for its re-usable technology - Thời lượng: 2 phút và 15 giây.

Lượt xem: 39

Technology introduction - Thời lượng: 4 phút và 42 giây.

Lượt xem: 37

STAR TREK LIKE ION DRIVE AIRCRAFT - Thời lượng: 5 phút và 31 giây.

Lượt xem: 31

Blue Origin's BE-4 Engine is a game changer - Thời lượng: 4 phút và 56 giây.

Lượt xem: 30

How GPS Works - Thời lượng: 3 phút và 46 giây.

Lượt xem: 27

SpaceX Starship Raptor Engine breaks Russian rocketry record held for two decades - Thời lượng: 7 phút và 22 giây.

Lượt xem: 24

Software powering Falcon 9 & Dragon - Simply Explained - Thời lượng: 9 phút và 52 giây.

Lượt xem: 26