Danh mục

Lượt xem: 93

 Crossfire - Chủ đề

Ngày đăng: 07/11/2018 - 19:59:53

CrossFire HD (Closed Beta) is live! This video showcases my very FIRST Gameplay Experience! Ingame Footage includes: Greece (TDM), M4A1-S, AWM, Desert Eagle and more!◇ AznBankaii
- YouTube: http://www.youtube.com/c/AznBankaii
- Facebook: https://www.Facebook.com/AznBankaii
- Twitch: https://www.twitch.tv/AznBankaii
- Twitter: https://twitter.com/AznBankaii

◇ Alberty CF
- YouTube: www.youtube.com/user/OhanaCF♪ ♪

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

 Bao Thanh Thiên - Chủ đề

 Khoa Pug

 Chương trình trò chơi - Chủ đề

 Dan Nguyen - Chủ đề

 Nguyễn Công Phượng - Chủ đề

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 Sơn Tùng M-TP - Chủ đề

 Cá - Chủ đề

 TPT Music For Life

 Trò chơi hành động - Chủ đề

Video mới hơn

Free Fire Battleground VS Cross Fire Legends Comparison. Which one is better? - Thời lượng: 4 phút, 27 giây.

Lượt xem: 73

Cross Fire Russia || XM214 Gatling Gun Дракон на Колизее/Gatling Gun-Infernal Dragon on Boss Arena ! - Thời lượng: 17 phút.

Lượt xem: 108

CFM | CF Mobile tiếp tục rank c4 3z với nỏ 6 viên vip 3 và cái kết bất ngờ... - Thời lượng: 13 phút.

Lượt xem: 99

Cross Fire Mobile Global (CrossFire: Legends) || Test Server:1.0.10.1(10) ! - Thời lượng: 9 phút, 48 giây.

Lượt xem: 106

Update Mamo's Hacks|VIP Golden Headshot - Aimbot - Fly hack Crossfire Na 19/3/2018 - Thời lượng: 4 phút, 20 giây.

Lượt xem: 121

[CF] Global Loader HACK CROSSFIRE 19/03/2017 - Thời lượng: 68 giây.

Lượt xem: 137

Crossfire: Legend ( PvP ) - gameplay walkthrough part 3 ( Android ) - Thời lượng: 4 phút, 15 giây.

Lượt xem: 115

Video cũ hơn

update bio crossfire - Thời lượng: 110 giây.

Lượt xem: 66

FPS's Free To Play #3 - CrossFire! - Thời lượng: 7 phút, 9 giây.

Lượt xem: 68

Zombie Glitching in Zombie Mode ? - Thời lượng: 25 giây.

Lượt xem: 74

Crossfire QQ 2.0 : New Parkour Mode Map - In 4 Min 19 Second - Thời lượng: 4 phút, 56 giây.

Lượt xem: 58

CF手游:秒了王者之心只花了700多 - Thời lượng: 3 phút, 32 giây.

Lượt xem: 55

【cf手游】万把块的手机,也就勉强带的动cf这种牛逼的游戏 - Thời lượng: 3 phút, 1 giây.

Lượt xem: 45

【cf手游】你永远不知道你和枪神五百强的差距有多大,差了个剪辑师 - Thời lượng: 3 phút, 25 giây.

Lượt xem: 54

CF手游十七:用这个钻石抽奖小技巧,我竟然一下就中了黑龙! - Thời lượng: 2 phút, 52 giây.

Lượt xem: 52

CF手游小岛:玩家最喜爱的武器TOP5,第一名只有 真土豪 才有! - Thời lượng: 2 phút, 8 giây.

Lượt xem: 55

CF手游天意:职业排位晋级赛,宝刀未老带领队友晋级成功 - Thời lượng: 7 phút, 44 giây.

Lượt xem: 55

CF手游十七:单挑拿这把武器,对面竟然骂我是延迟狗!忍不了了! - Thời lượng: 4 phút, 17 giây.

Lượt xem: 55

CF手游:V9土豪单挑遇到借枪!我说完这句话后,他立马把我杀了 腾讯视频 SG - Thời lượng: 3 phút, 51 giây.

Lượt xem: 58