Lượt xem: 4

 Crossfire - Chủ đề

Ngày đăng: 07/11/2018 - 19:59:53

Hey guys! Here's the first full CFHD gameplay & map trailer brought to you from the CFGI event in Shanghai. I'm super excited, and I hope you enjoy it!


Stream Schedule:

Monday - Thursday: 7PM EDT - 9PM EDT
Friday: 5PM EDT - 7PM EDT
Saturday - Sunday: Random o_o

Follow me at:
✯Facebook: https://www.facebook.com/x0tek
✯Subscribe: http://bit.ly/x0teksub
✯Twitter: https://twitter.com/x0tek

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 Sơn Tùng M-TP - Chủ đề

 Cá - Chủ đề

 TPT Music For Life

 Trò chơi hành động - Chủ đề

Video mới hơn

Free Fire Battleground VS Cross Fire Legends Comparison. Which one is better? - Thời lượng: 4 phút, 27 giây.

Lượt xem: 6

Cross Fire Russia || XM214 Gatling Gun Дракон на Колизее/Gatling Gun-Infernal Dragon on Boss Arena ! - Thời lượng: 17 phút.

Lượt xem: 7

CFM | CF Mobile tiếp tục rank c4 3z với nỏ 6 viên vip 3 và cái kết bất ngờ... - Thời lượng: 13 phút.

Lượt xem: 5

Cross Fire Mobile Global (CrossFire: Legends) || Test Server:1.0.10.1(10) ! - Thời lượng: 9 phút, 48 giây.

Lượt xem: 3

Video cũ hơn

[CF] Global Loader HACK CROSSFIRE 19/03/2017 - Thời lượng: 68 giây.

Lượt xem: 4

Crossfire: Legend ( PvP ) - gameplay walkthrough part 3 ( Android ) - Thời lượng: 4 phút, 15 giây.

Lượt xem: 6

Игрушечный замок | Cross Fire - Thời lượng: 4 phút, 55 giây.

Lượt xem: 6

update bio crossfire - Thời lượng: 110 giây.

Lượt xem: 6

FPS's Free To Play #3 - CrossFire! - Thời lượng: 7 phút, 9 giây.

Lượt xem: 5

Zombie Glitching in Zombie Mode ? - Thời lượng: 25 giây.

Lượt xem: 5

Crossfire QQ 2.0 : New Parkour Mode Map - In 4 Min 19 Second - Thời lượng: 4 phút, 56 giây.

Lượt xem: 4

CF手游:秒了王者之心只花了700多 - Thời lượng: 3 phút, 32 giây.

Lượt xem: 4

【cf手游】万把块的手机,也就勉强带的动cf这种牛逼的游戏 - Thời lượng: 3 phút, 1 giây.

Lượt xem: 3

【cf手游】你永远不知道你和枪神五百强的差距有多大,差了个剪辑师 - Thời lượng: 3 phút, 25 giây.

Lượt xem: 2

CF手游十七:用这个钻石抽奖小技巧,我竟然一下就中了黑龙! - Thời lượng: 2 phút, 52 giây.

Lượt xem: 3

CF手游小岛:玩家最喜爱的武器TOP5,第一名只有 真土豪 才有! - Thời lượng: 2 phút, 8 giây.

Lượt xem: 3