Danh mục

Lượt xem: 5

 Đồ thủ công - Chủ đề

Ngày đăng: 10/07/2019 - 22:43:13

Pencil case of three levels, drop down. In this case can to store your supplies school. Also, change the emoji faces.

Download templates and decoration here 👉 http://bit.ly/2zxIBqZ

SUSCRIBE to aPasos Crafts DIY here 👉 https://goo.gl/lxCDlK

Follow US in Social Networks:
💥 FACEBOOK: http://goo.gl/icr564
💥 PINTEREST: https://es.pinterest.com/tiendaapasos/
💥 TWITTER: http://goo.gl/Kro5Ha
💥 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/manualidade...

VISIT OUR ANOTHER CHANNELS:
Crafts Ideas Express: http://goo.gl/HUwEo8
Spanish Channel: https://goo.gl/HUvObR

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

 Truyền hình thực tế - Chủ đề

 BOLERO GIA TIẾN

 Võ hiệp - Chủ đề

 Chạy Đi Chờ Chi

 Tự làm - Chủ đề

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 Sơn Tùng M-TP Official

 Nghệ thuật thị giác - Chủ đề

 Ô tô - Chủ đề

 Nhạc Châu Á - Chủ đề

Video mới hơn

DIY Hot Glue Waterfall Tutorials/Hot Glue Craft Ideas - Thời lượng: 4 phút và 53 giây.

Lượt xem: 2

5 Amazing Glue Gun Craft Ideas You Must Try | Room Decor 2019 | Artkala - Thời lượng: 8 phút và 1 giây.

Lượt xem: 2

5 MINUTE NAME LOGO with а Hot Glue Gun - Thời lượng: 5 phút và 38 giây.

Lượt xem: 2

Sunday crafts ( hot glue ) with the crafty bobster - Thời lượng: 7 phút và 45 giây.

Lượt xem: 3

20 Ways to Use a Glue Gun! DIYs and Life Hacks | JENerationDIY - Thời lượng: 9 phút và 39 giây.

Lượt xem: 2

10 CHEAP DIYs AND RECYCLED CRAFTS IDEAS | DECOR IDEAS | HOT GLUE GUN HACKS | GIRL HACKS - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 3

10 Hot Glue DIY Hacks That Are ACTUALLY Useful! - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 2

11 Hot Glue Hacks And Crafts - Thời lượng: 13 phút.

Lượt xem: 3

13 HOT GLUE CRAFTS AND DIY IDEAS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 0

13 Awesome Hot Glue Life Hacks And Crafts - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 0

16 AWESOME HOT GLUE GUN CRAFTS AND IDEAS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 0

12 IDEAS FOR KIDS ARTWORK YOU MAY ACTUALLY WANT TO HANG - Thời lượng: 9 phút và 35 giây.

Lượt xem: 0

Video cũ hơn

57 DRAWING TRICKS FOR EVERYONE - Thời lượng: 23 phút.

Lượt xem: 5

Calming Crafts | Things to Help You Relax & De-Stress | Sea Lemon - Thời lượng: 6 phút và 47 giây.

Lượt xem: 8

22 BRIGHT CRAFTS FOR KIDS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 7

5 Minute Crafts To Do When You're Bored - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 6

29 AMAZING CRAFTS FOR KIDS THAT WILL SURPRISE YOU - Thời lượng: 13 phút.

Lượt xem: 6

26 AWESOME SLIME TRICKS - Thời lượng: 8 phút và 26 giây.

Lượt xem: 8

46 WEIRD BUT USEFUL DIY CRAFTS NO MAN SHOULD KNOW - Thời lượng: 12 phút.

Lượt xem: 4

25 CRAZY GENIUS IDEAS FOR SUMMER - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 6

27 CHEAP CRAFTS FOR HOT SUMMER DAYS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 8

12 CRAZY COOL CRAFTS YOU'LL WANT TO MAKE RIGHT NOW! - Thời lượng: 9 phút và 39 giây.

Lượt xem: 11

STROKE PAINTING TECHNIQUE EXPLAINED || 15 EASY DRAWING TIPS FOR BEGINNERS - Thời lượng: 13 phút.

Lượt xem: 7

Wall Hanging Craft Ideas With Paper DIY | How to Make wall Hanging with paper | Paper Jhumar DIY - Thời lượng: 3 phút và 46 giây.

Lượt xem: 0