Danh mục

Lượt xem: 5

 Đồ thủ công - Chủ đề

Ngày đăng: 10/07/2019 - 22:43:12

10 COOL CARDBOARD CRAFTS YOU MUST TRY-EPIC things to do WHEN YOU ARE BORED


Today I wanted to upload this EPIC cardboard crafts compilation for all of you that only watch but never make the actual crafts :)


1.- Kawaii fridge:https://youtu.be/oL-7IJ0HvbM
2.-Hello kitty camera:https://youtu.be/VwCgkvtDSMM
3.-Heart shape shelf:https://youtu.be/91EjzQ_KlBM
4.-Love sign:https://youtu.be/91EjzQ_KlBM
5.-kawaii trash can:https://youtu.be/bGw5RU3XpnI
6.-Star coin box:https://youtu.be/jfTXgE-4Xvg
7.-Pear shaped shelf:https://youtu.be/jfTXgE-4Xvg
8.-Swan accessory holder:https://youtu.be/jfTXgE-4Xvg
9.-Unicorn money box:https://youtu.be/JJgB2rY4O2U
10.-Panda shelf:https://youtu.be/2XLKCsi94ro💖 Facebook:https://www.facebook.com/ArteySaluden...
💖 My kawaii Instagram :https://www.instagram.com/cute_kawaii...

💖Instagram https://instagram.com/arteysaludencasa/

💖 SUBSCRIBE: http://www.youtube.com/c/ArteySaluden...

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

 Võ hiệp - Chủ đề

 Chạy Đi Chờ Chi

 Tự làm - Chủ đề

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 Sơn Tùng M-TP Official

 Nghệ thuật thị giác - Chủ đề

 Ô tô - Chủ đề

 Nhạc Châu Á - Chủ đề

Video mới hơn

DIY Hot Glue Waterfall Tutorials/Hot Glue Craft Ideas - Thời lượng: 4 phút và 53 giây.

Lượt xem: 2

5 Amazing Glue Gun Craft Ideas You Must Try | Room Decor 2019 | Artkala - Thời lượng: 8 phút và 1 giây.

Lượt xem: 1

5 MINUTE NAME LOGO with а Hot Glue Gun - Thời lượng: 5 phút và 38 giây.

Lượt xem: 2

Sunday crafts ( hot glue ) with the crafty bobster - Thời lượng: 7 phút và 45 giây.

Lượt xem: 3

20 Ways to Use a Glue Gun! DIYs and Life Hacks | JENerationDIY - Thời lượng: 9 phút và 39 giây.

Lượt xem: 2

10 CHEAP DIYs AND RECYCLED CRAFTS IDEAS | DECOR IDEAS | HOT GLUE GUN HACKS | GIRL HACKS - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 3

10 Hot Glue DIY Hacks That Are ACTUALLY Useful! - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 2

11 Hot Glue Hacks And Crafts - Thời lượng: 13 phút.

Lượt xem: 3

13 HOT GLUE CRAFTS AND DIY IDEAS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 0

13 Awesome Hot Glue Life Hacks And Crafts - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 0

16 AWESOME HOT GLUE GUN CRAFTS AND IDEAS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 0

12 IDEAS FOR KIDS ARTWORK YOU MAY ACTUALLY WANT TO HANG - Thời lượng: 9 phút và 35 giây.

Lượt xem: 0

Video cũ hơn

22 BRIGHT CRAFTS FOR KIDS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 5

5 Minute Crafts To Do When You're Bored - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 5

29 AMAZING CRAFTS FOR KIDS THAT WILL SURPRISE YOU - Thời lượng: 13 phút.

Lượt xem: 4

26 AWESOME SLIME TRICKS - Thời lượng: 8 phút và 26 giây.

Lượt xem: 7

46 WEIRD BUT USEFUL DIY CRAFTS NO MAN SHOULD KNOW - Thời lượng: 12 phút.

Lượt xem: 4

25 CRAZY GENIUS IDEAS FOR SUMMER - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 6

27 CHEAP CRAFTS FOR HOT SUMMER DAYS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 6

12 CRAZY COOL CRAFTS YOU'LL WANT TO MAKE RIGHT NOW! - Thời lượng: 9 phút và 39 giây.

Lượt xem: 9

STROKE PAINTING TECHNIQUE EXPLAINED || 15 EASY DRAWING TIPS FOR BEGINNERS - Thời lượng: 13 phút.

Lượt xem: 5

Wall Hanging Craft Ideas With Paper DIY | How to Make wall Hanging with paper | Paper Jhumar DIY - Thời lượng: 3 phút và 46 giây.

Lượt xem: 0

How To Make Paper Things DIY Paper Craft Ideas - Thời lượng: 9 phút và 1 giây.

Lượt xem: 1

DIY EMOJIS PENCIL CASE - Drop Down and Interchangeable | aPasos Crafts DIY - Thời lượng: 6 phút và 58 giây.

Lượt xem: 0