Danh mục

Lượt xem: 48

 Khiêu vũ - Chủ đề

Ngày đăng: 13/05/2019 - 22:43:46

Zumba Dance Workout For Beginners Step By Step With Music l Zumba Dance New l Just New
Thank For Watching My Video, Subscrible for more videos: https://goo.gl/G6f5AC
-----------------------------------------------------------------------------------------------
See more effective aerobic exercises at:
1. Zumba Aerobic fitness dance workout: https://goo.gl/epWhHb
2. Zumba Aerobic dance workout full video: https://goo.gl/WpVP2K
3. Zumba dance workout for beginners: https://goo.gl/JhrcKx

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

 Võ hiệp - Chủ đề

 Chạy Đi Chờ Chi

 Tự làm - Chủ đề

 Đồ thủ công - Chủ đề

 Sơn Tùng M-TP Official

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 Trường Giang

 K-ICM Official

 Công nghệ - Chủ đề

 Sến Music

Video mới hơn

Alexandra Waterbury on Sexual Exploitation in Ballet | The Scarlet Letter Reports - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 49

Queen - Bohemian Rhapsody Reinterpreted - English National Ballet (Full Performance) - Thời lượng: 6 phút và 9 giây.

Lượt xem: 47

Top Fifteen Female Ballet Dancers - Thời lượng: 21 phút.

Lượt xem: 44

ATTEMPTING THE HARDEST BALLET STEPS - Thời lượng: 6 phút và 9 giây.

Lượt xem: 39

ENGLISH VS RUSSIAN STYLE CHALLENGE ?! - Thời lượng: 20 phút.

Lượt xem: 48

The Try Guys Try Ballet - Thời lượng: 14 phút.

Lượt xem: 43

ABC BALLET CHALLENGE! - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 41

Video cũ hơn

ATTEMPTING THE HARDEST BALLET MOVES PART 2 - Thời lượng: 6 phút và 35 giây.

Lượt xem: 39

Dance of the Sugar Plum Fairy from The Nutcracker (The Royal Ballet) - Thời lượng: 2 phút và 40 giây.

Lượt xem: 43

How to Do Basic Steps | Salsa Dancing - Thời lượng: 75 giây.

Lượt xem: 53

Adolfo Indacochea & Beyza Öcal - Salsa social dancing | Mamboland Milano 2018 - Thời lượng: 3 phút và 16 giây.

Lượt xem: 38

Best Advanced Salsa Dance Performance by Kids - Thời lượng: 4 phút và 29 giây.

Lượt xem: 37

Beginner's Guide: How To Salsa Dance (No Experience Needed) - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 33

SALSA - baila Cuban style -  Exciting Salsa ! - Thời lượng: 6 phút và 44 giây.

Lượt xem: 37

Fun Social Dancing @ 2016 New York Salsa Congress, Vol 1! - Thời lượng: 12 phút.

Lượt xem: 35

Sexy Salsa Smooth - Thời lượng: 4 phút và 57 giây.

Lượt xem: 34

Panagiotis Aglamisis & Amneris Martinez - salsa social dancing | Mamboland Milano 2018 - Thời lượng: 4 phút và 50 giây.

Lượt xem: 36

Salsa Dancing in Cali (Colombia) - Thời lượng: 5 phút và 49 giây.

Lượt xem: 29

WSS16 Professional Salsa Cabaret World Champions Ricardo Vega & Karen Forcano - Thời lượng: 3 phút và 40 giây.

Lượt xem: 27