Danh mục

Lượt xem: 12

 Nghệ thuật thị giác - Chủ đề

Ngày đăng: 07/07/2019 - 22:43:03

Easy abstract landscape painting demonstration for beginners using fan brush, acrylic paints and palette knife from Daily Art Therapy / Day #039

Now you can purchase my first  WORKSHOP VIDEO VOLUME - 1

For more info please visit....

Instagram : https://www.instagram.com/surajfinearts/

Facebook : https://www.facebook.com/SurajFineArts/

Facebook : https://www.facebook.com/patelsuraj02/

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

 Truyền hình thực tế - Chủ đề

 BOLERO GIA TIẾN

 Võ hiệp - Chủ đề

 Chạy Đi Chờ Chi

 Tự làm - Chủ đề

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 Ô tô - Chủ đề

 Nhạc Châu Á - Chủ đề

 FUNNY GAMING TV

 Đội tuyển Bóng đá U-23 Quốc gia Việt Nam - Chủ đề

Video mới hơn

Resin Art ATD June Challenge Accepted… First Attempt☝ - Thời lượng: 28 phút.

Lượt xem: 8

Theaster Gates and the Art of Community | The Daily 360 | The New York Times - Thời lượng: 96 giây.

Lượt xem: 6

Punavision 360 - Carnival 2017 Art Gallery Tour (February 2, 2017) - Thời lượng: 3 phút.

Lượt xem: 9

Video cũ hơn

South Bank Visual Arts Gallery 360 Video Trial 2 - Thời lượng: 60 giây.

Lượt xem: 10

South Bank Visual Arts Gallery 360 Video Trial 4 - Thời lượng: 52 giây.

Lượt xem: 9

Visual Art - Thời lượng: 31 giây.

Lượt xem: 9

The Arts Centre - Visual Arts Studio - Thời lượng: 38 giây.

Lượt xem: 9

Exploring the Accra Art Market - Thời lượng: 102 giây.

Lượt xem: 9

How One Kansas City Artist Commands Machines To Make Portraits Larger Than Life - Thời lượng: 2 phút và 26 giây.

Lượt xem: 8

Visual Arts Design Rooms - Thời lượng: 21 giây.

Lượt xem: 7

360°  Art Studio Tour w/ Lachri - Thời lượng: 9 phút và 37 giây.

Lượt xem: 7

The BFA Illustration Program at the School of Visual Arts - Thời lượng: 110 giây.

Lượt xem: 1

School of Visual Arts Contemporary Perspectives Lecture with Walton Ford - Thời lượng: 52 phút.

Lượt xem: 0

The BFA Photography and Video Program at the School of Visual Arts - Thời lượng: 2 phút và 16 giây.

Lượt xem: 1

School of Visual Arts - MFA Open House - Thời lượng: 5 phút và 28 giây.

Lượt xem: 1