Danh mục

Lượt xem: 9

 Nghệ thuật thị giác - Chủ đề

Ngày đăng: 07/07/2019 - 22:43:02

Here is the process of my third art journal page!
****************************************­***************************
E M A I L: johanna.clough@outlook.com

E T S Y S H O P: www.littlebindy.etsy.com

I N S T A G R A M: @littlebindy

B L O G: johannaalyssa.blogspot.com.au

P I N T E R E S T: www.pinterest.com/johannaalyssa/

F A C E B O O K: www.facebook.com/littlebindy

Music: www.bensound.com


❤️ Support me: Http://ko-fi.com/johannaclough

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

 Truyền hình thực tế - Chủ đề

 BOLERO GIA TIẾN

 Võ hiệp - Chủ đề

 Chạy Đi Chờ Chi

 Tự làm - Chủ đề

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 Ô tô - Chủ đề

 Nhạc Châu Á - Chủ đề

 FUNNY GAMING TV

 Đội tuyển Bóng đá U-23 Quốc gia Việt Nam - Chủ đề

Video mới hơn

Resin Art ATD June Challenge Accepted… First Attempt☝ - Thời lượng: 28 phút.

Lượt xem: 7

Theaster Gates and the Art of Community | The Daily 360 | The New York Times - Thời lượng: 96 giây.

Lượt xem: 6

Punavision 360 - Carnival 2017 Art Gallery Tour (February 2, 2017) - Thời lượng: 3 phút.

Lượt xem: 9

Celebrate 50 years of visual arts by 'Looking Back' — view one - Thời lượng: 33 giây.

Lượt xem: 11

South Bank Visual Arts Gallery 360 Video Trial 2 - Thời lượng: 60 giây.

Lượt xem: 10

South Bank Visual Arts Gallery 360 Video Trial 4 - Thời lượng: 52 giây.

Lượt xem: 9

Visual Art - Thời lượng: 31 giây.

Lượt xem: 9

Video cũ hơn

Exploring the Accra Art Market - Thời lượng: 102 giây.

Lượt xem: 8

How One Kansas City Artist Commands Machines To Make Portraits Larger Than Life - Thời lượng: 2 phút và 26 giây.

Lượt xem: 7

Visual Arts Design Rooms - Thời lượng: 21 giây.

Lượt xem: 7

360°  Art Studio Tour w/ Lachri - Thời lượng: 9 phút và 37 giây.

Lượt xem: 6

The BFA Illustration Program at the School of Visual Arts - Thời lượng: 110 giây.

Lượt xem: 1

School of Visual Arts Contemporary Perspectives Lecture with Walton Ford - Thời lượng: 52 phút.

Lượt xem: 0

The BFA Photography and Video Program at the School of Visual Arts - Thời lượng: 2 phút và 16 giây.

Lượt xem: 1

School of Visual Arts - MFA Open House - Thời lượng: 5 phút và 28 giây.

Lượt xem: 1

SVA Sketchbooks: Sammy Savos I - Thời lượng: 83 giây.

Lượt xem: 2

accepted SVA portfolio 2019// school of visual arts class of 2023 :~) - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 1

SVA Cribs - 23rd Street Residence - Thời lượng: 108 giây.

Lượt xem: 1

SVA Features: James Jean - Thời lượng: 3 phút và 29 giây.

Lượt xem: 1